منتجات

قاطعات فولاذ كربوني أمان

Klever Kutter

Klever Excel wide

Klever Excel Narrow

Klever Koncept

Klever Narrow xchange

Klever wide xchange

Klever xchange plus

Klever xchange plus HD Narrow

Klever Xchange Plus HD Wide

Antimicrobial Kleen Safety Kutters

Antimicrobial Kleen Xchange Safety Narrow Kutters

Antimicrobial Kleen Xchange Safety Wide Kutters

Enquiry